PERSONDATAFORORDNING

Dataansvarlig på byens køreskole er: Henrik Nielsen

Vi indsamler kun de oplysninger om dig, som du selv giver os.

Dit udfyldte ansøgningsskema, tager vi en kopi af – opbevares i et kalenderår
fra du har afsluttet dit forløb hos os.

Vi opbevarer dit ansøgningsskema aflåst, når kontoret er lukket.

Vi aflevere din ansøgning på borgerservice, sammen med din lægeerklæring,
førstehjælpsbevis, samt samtykkeerklæring for 17-årige.

Din ansøgning ”kommer ud af huset”, når du skal på manøvrebane og glatbane og
udleveres til dig, når du skal til teoriprøve og køreprøve.