PRAKTISK INFORMATION OMKRING KØREKORT

At erhverve sit kørekort er en milepæl i livet for mange, men vejen dertil kan virke overvældende og uoverskuelig. Derfor er det afgørende at være godt forberedt, især når det kommer til teori- og køreprøverne.

Her finder du praktiske informationer som gode råd til teori- og køreprøven, information omkring kørekort som 17 årig, priser vedrørende kørekort og prøver. Få et overblik over de mange praktiske informationer der findes vedrørende kørekort på siden her.

Ring til os og høre mere

Hvad du skal huske til teoriprøven

 1. Medbring godkendt ansøgning til at tage teoriprøven.
 2. Medbring eksemplar af udfyldt lektionsplan.
 3. Medbring billed-ID som pas, eller tidligere udstedt kørekort. Har du ikke det, accepteres fremvisning af sygesikringskort + fødsels-/dåbsattest + andet billede ID

Hvad du skal huske til køreprøven

 1. Medbring godkendt ansøgning til at tage køreprøven
 2. Medbring eksemplar af udfyldt lektionsplan
 3. Medbring billed-ID som pas, eller tidligere udstedt kørekort. Har du ikke det, accepteres fremvisning af sygesikringskort + fødsels-/dåbsattest + andet billede ID

Videoer som kan hjælpe til køreprøven

Priser for kørekort og køreprøver

Priser for kørekort, køreprøver mv.*
Pris (2024)
Kontrollerende køreprøve**
1.170 kr.
Kørekort til ved mistet ret til at føre lille knallert***
180 kr.
Køreprøve (teoriprøve og praktisk prøve)
1.170 kr.
Praktisk prøve til stor motorcykel
380 kr.
Praktisk prøve til almindelig bil med stort påhængskøretøj
360 kr.
Udstedelse af kørekort ved frakendelse (under 18 år)****
180 kr.

* Undtaget knallert, erhvervsmæssig personbefordring og kørekort med kørelærerpåtegning

** I medfør af en betinget frakendelse af kørekort, en ubetinget frakendelse eller et kørselsforbud

*** Omfatter personer, der har førerret til en eller flere kategorier, og som har skulle overdrage sit kørekort i forbindelse med, at pågældende midlertidigt eller endeligt har mistet ret til at føre lille knallert

**** Udstedelse af kørekort i forbindelse med generhvervelse af førerretten uden krav om kontrollerende køreprøve i tilfælde, hvor den pågældende var under 18 år på gerningstidspunktet, og er blevet ubetinget frakendt en førerret, som var erhvervet inden afgørelsestidspunktet (udskydelsesfrakendelse)

Læs mere på færdselsstyrelsens hjemmeside.

Kørekort som 17-årig

At tage kørekort er utrolig spændende for mange. Dog er reglerne for kørekort lidt anderledes end normalt hvis du ikke er fyldt 18 år. Her har vi samlet de mest relevante oplysninger du skal huske i forhold til kørekort hvis du er 17 år.

For at kunne begynde på at tage kørekort inden du fylder 18, skal du som minimum være 16 år og 9 måneder gammel. Kørekortet kan først udstedes når du er fyldt 17 år. Derudover kræver det en underskrevet samtykkeerklæring fra dine forældre eller de som har forældremyndigheden over dig.

Når du indgiver din ansøgning om at få kørekort, skal følgende ting medbringes:

 • Et vellignende foto af dig som person.
 • Pas eller anden form for legitimation
 • Lægeattest 
 • Kursusbevis for færdselsrelateret førstehjælp 

 Særlige regler efter udstedelse af kørekort som 17-årig

Da man ikke kategoriseres som voksen når man er 17 år, er der særlige regler som skal overholdes hvis du skal ud at køre bil. Du skal særligt være opmærksom på følgende regler:

 • Du skal have en ledsager med på mininum 30 år, som har haft dansk kørekort i de sidste 10 år uden at have fået det frakendt.
 • Du må kun køre bil indenfor Danmarks grænser
 • Du må kun køre almindelig bil (kategori B), lille knallert og traktor

Læs mere omkring reglerne for kørtekort som 17-årig på Borger.dk